Datumen för höstens säljutbildningar är nu spikade och det vi erbjuder är öppna workshops i Solution Selling fundamentals, Solution Selling advanced och Förhandlingsteknik. Alla workshops sker under två dagar och kan ske både fysiskt och virtuellt. 

Solution Selling fundamentals

Tänk dig att kunna planera, genomföra och vinna en komplex lösningsaffär i hård konkurrens – att bli en Solution Selling®-mästare! I Solution Selling® Basic får du dels en förståelse för hur professionella kunder köper lösningar, utvärderar alternativ och förhandlar fram ett avtal - och dels verktyg och metoder att kvalificera affärer och driva dem framåt.

Affärerna går snabbare och leder till en ökad hitrate. Du vet hur kunden köper och planera ditt säljarbete och sty kunden.

Delar av agendan:
- Säljprocessens 5 steg för att sälja lösningar i konkurrens
- Lösningsförsäljningens 6 byggstenar
- Kvalificering av affärer med säljkompassens 6 delar
- Hur man undviker att fastna i offertfällan
- Behovsfrågor som får kunden att engagera sig
- Uppföljning med sponsorbrev och få kundens återkoppling

Solution Selling advanced

I Solution Selling® Advanced får du en förståelse för hur professionella förhandlare och inköpare använder upphandlingar för att skapa konkurrens och sänka priserna. Du kommer att kunna köra konkurrensanalyser, hitta er konkurrensfördel och bygga er konkurrensstrategi på en av 5 säljstrategier. Du kommer att få lära dig hur du får kunden att ändra sina beslutskriterier till er förmån och hur du bygger en ROI-kalkyl som leder till en lönsam affär för båda parter. Slutligen får du verktyg för att göra en win-win-förhandling och planera ditt säljår.

Delar av agendan:
- Vinna i konkurrens – hur inköpare får dig att sänka dina priser
- Säljprocessen när du har konkurrens
- 5 Säljstrategier och hur du använder dem för att vinna affärer
- Att göra en visionsförändring – styra kundens behov att passa dina lösningar
- Win-win förhandling, 7 förhandling strategier
- Utveckla din personliga säljstil

Förhandlingsteknik

Älskar du att förhandla? Eller får du ont i magen av prisförhand- lingar? När du gör denna e-träning kommer du att få verktyg för att göra win-win förhandlingar, där du och din kund blir vinnare, där affärerna blir bättre. Med megakonkurrens och pristransparens driven av internet och prisjämförelser hamnar priset lätt i fokus, inte lösningen eller värdet. Tänk om du kunde planera förhandlingen, hjälpa kunden att se ”win ́s” utanför priset och kunna få igenom era intressen/avtalspunkter i förhandlingarna – skulle affärerna bli lönsammare? Kunde du öka värdet både för er och för kunderna? När nya krav på rabatter och villkor kommer upp sent i affärsdiskussionen gäller det att kunna ha is i magen och ha en tydlig förhandlingsstrategi för att kunna ro hem affären.

Målen med denna e-training är att du skall göra fler avslut, öka din affärsmarginal och skapa avtal som är fördelaktiga för både dig och din kund. Samt att du känner dig tryggare inför och under förhandlingen.

Delar av agendan:
- När och hur kunden förhandlar i köpprocessen
- Hur du planerar din förhandling i flera steg, lösning, teknik, ekonomi och villkor
- Hur du ger och tar på ett sätt som känns rättvist, att skapa en ge och ta lista samt vad som inte är förhandlingsbart
- Hur du försvarar ditt pris för att bygga trovärdighet, kundstories & ROI
- Hur du genomför en professionell förhandling i 5 steg
- Kunskapsutvärdering, mål och förväntningar

Sales Makeover hjälper dig och din organisation att öka er försäljning.

Om Sales Makeover

All rights reserved 2020