Målgrupp

Alla som är säljer lösningar och gör säljpitchar.

Tid

E-training tar 2-4 timmar med uppgifter.

Format

Digital, men går att få blended. Hör av dig till oss ifall det skulle vara aktuellt. 

10 kunskaper du får lära dig i denna säljutbildningen

√ Hur en säljpitch skapar fler affärer

√  Hur du bygger en säljpitch, steg för steg

√  Hur och var du hittar informationen som behövs

√  Hur du analyserar kundens utmaningar, mål och strategiska initiativ

√  Hur du framför en säljpitch på ett digitalt säljmöte

√  Hur du skapar en presentation av din säljpitch

√  Hur du engagerar kunden i din säljpitch

√  Hur du ställer frågor och får kunden att förbereda sig på mötet

√  Hur du bokar kundmöten med nya kunder med din säljpitch på Linkedin

√  Hur du följer upp din säljpitch

Sales Makeover är en del av Richardson Sales Performance.

All rights reserved 2020