Sales Makeover Sales Skills Assessment® - Vilka säljförmågor behövs för att nå säljmålen?

Säljare behöver behärska många olika säljförmågor för att maximera sin försäljning: säljteknik, förhandlingsteknik, säljplanering, social selling och kundpsykologi för att nämna några. Beroende på hur säljsituationen ser ut behövs mer av vissa säljförmågor, kunskap och träning i dessa – och över tiden behöver samtliga utvecklas för att bli professionell lösningssäljare och maximera möjligheterna att nå säljmålen. 

Sales Makeover har identifierat 24 säljförmågor som är kritiska för att lyckas som lösningssäljare. Dessa säljförmågor utgår ifrån professionella kunders köpbeteende och köpresan, IT stöd för köpare och säljare samt nya säljmetoder. De ändras i takt med utvecklingen.

 

Sales Skills Assessment® (SSA) är ett verktyg för att:
1. Kartlägga nuvarande säljförmågor
2. Skapa önskad nivå på säljförmågor
3. Identifiera säljförmågor som är de viktigaste att träna upp
4. Skapa ett säljträningsprogram

 

Självförtroendet ökar med ny kunskap och träning, med ett starkt självförtroende kommer säljaren att använda sina säljförmågor och utvecklas. Resultatet är bättre utfall av t.ex förhandlingar, nå beslutsfattare, göra pålitliga säljprognoser, skapa engagerande digitala säljmöten, göra solution mapping, skapa ROI-kalkyler och att dessa säljförmågor ökar möjligheterna att säljmålen. Efter att träningsprogrammet är avslutat görs en ny Sales Skills Assessment® (SSA) för att mäta utvecklingen och för att planera för nästa träningsprogram.

 

Sales Skills Assessment® (SSA) kan också användas för som underlag för planering av personlig kompetensutveckling av säljare, chefer och konsulter, vid rekryteringar och för att jämföra nivån på säljförmågor med andra säljorganisationer.

 

Sales Skills Assessment® (SSA) och Salesmakeover säljträningsmetod med digitalt lärande av säljkunskap (e-training), tillämpning på viktiga affärer (live workshops) och anpassning till varje säljares personliga stil (coachning) ger en hög ROI på träningsprogram och mätbara resultat över tiden. Träningsprogram kan individanpassas med Salesmakeover Microtrainings®.

Säljare

Vilka är dina styrkor som säljare? Vilka säljförmågor behöver du utveckla för att nå ditt mål? Hur står du dig jämfört med andra säljare? Detta är tre frågor du får svar på med Sales Makeover Sales skills assessment. Du får personliga råd av Salesmakeover för din framtida säljutbildning. Dina uppgifter delas inte med andra enl GDPR. När du fyllt i formuläret får du en länk till Sales skills assessment och om du vill, blir kontaktad av en av våra rådgivare.

 

När du fyllt i formuläret blir du direkt skickad till vår skills assessment registreringssida där du väljer användarnamn och lösenord. Efter att du gjort din skill assessment kommer du få en pdf med ditt resultat inom 72 timmar.

Säljchefer

Vilka är dina styrkor som säljchef? Vilka ledarförmågor behöver du utveckla för att nå ditt mål? Hur står du dig jämfört med andra säljchefer? Detta är tre frågor du får svar på med Sales Makeover Sales skills assessment. Du får personliga råd av Sales Makeover för din framtida säljledarutbildning. Dina uppgifter delas inte med andra enl GDPR. När du fyllt i formuläret får du en länk till Sales skills assessment och om du vill, blir kontaktad av en av våra rådgivare.

 

När du fyllt i formuläret blir du direkt skickad till vår skills assessment registreringssida där du väljer användarnamn och lösenord. Efter att du gjort din skill assessment kommer du få en pdf med ditt resultat inom 72 timmar.

Digitalisera säljkåren med Sales Makeover

Telefonnummer
Besöksadress

Fredrikslundsvägen 2, 168 51 Bromma

Sales Makeover hjälper dig och din organisation att öka er försäljning.

Om Sales Makeover

All rights reserved 2020