Välkommen till Sales Makeover's säljträning 25-26 november 2021

Du är hjärtligt välkommen till kanske en av de mest spännande säljträningar som finns. Det handlar inte bara om teknik och metoder för försäljning. Filosofin bakom lösningsförsäljning kommer att skapa ett nytt ljus över hur man agerar som en professionell säljare i komplexa affärer. Priset är 19.900 SEK per deltagare och då ingår lunch båda dagarna.

 

Första steget för dig kommer vara att fylla i formuläret på denna sidan. Efter det kommer du få länkar till en skill assessment och din digitala utbildning – e-training. Skill assessment är en självskattning där du bedömer 24 färdigheter inom försäljning. Den tar ca. 10 minuter att göra. Efter det sätter du igång med din e-training som uppskattningsvis tar 2 timmar att göra. Uppgifterna som finns i trainingen behöver du inte göra innan workshopen.

 

Ännu en gång, hjärtligt välkommen!

/Teamet på Sales Makeover

 

Kursledare

Dominique Egli

Jens Edgren

Träna säljkåren med Sales Makeover

Telefonnummer
Besöksadress

Fredrikslundsvägen 2, 168 51 Bromma

Sales Makeover är en del av Richardson Sales Performance.

All rights reserved 2021