Målgrupp

Du som är storkundssäljare (GAM, NAM, SAM), Key- account manager, inblandad i stora affärer och alla som säljer till koncernbolag med många dotterbolag och komplexa organisationer.

Tid

E-training tar 12-14 timmar med uppgifter.

Format

Digital.

10 kunskaper du får lära dig i denna säljutbildningen

√ Kam-rollen, What great looks like
√ Säljprocessen för strategisk försäljning
√ Hur du väljer Kam-kunder
√ Bygga en kundplan tillsammans med kunden
√ Analysera dina affärer med kunden, var finns lönsamheten? √ Sätta upp en styrmodell, governance, med kunden
√ Hitta nya affärer hos kunden
√ Skapa värdeförslag, business case, för dina idéer
√ Sälja in din plan till kundens ledning
√ Mäta och följa upp KPI

Sales Makeover är en del av Richardson Sales Performance.

All rights reserved 2020