Målgrupp

Du som är storkundssäljare (GAM, NAM, SAM), Key- account manager, inblandad i stora affärer och alla som säljer till koncernbolag med många dotterbolag och komplexa organisationer.

Tid

E-training tar 12-14 timmar med uppgifter.

Format

Digital.

10 kunskaper du får lära dig i denna säljutbildningen

√ Hur du engagerar ditt team och andra i kundplanen

√  Hur du sätter KPI och mättal för er leverans & service

√  Hur du sätter upp en intern styrmodell, governance, för att leda och samordna engagemanget med kunden

√  Hur du förankrar, säljer in, kundplanen till din egen ledningsgrupp

√  Hur du gör en säljpipeline och sätter värde på kundens affärspotential

√  Hur du får din ledningsgrupp att ge dig de resurser du behöver

√  Hur di rekryterar ditt kundteam

√  Hur du kommunicerar med ditt kundteam

√ Hur du planerar arbetet med kundplanen och ditt kundteam

√ Hur du leder ditt kundteam, personligt ledarskap

Sales Makeover är en del av Richardson Sales Performance.

All rights reserved 2020