Välkommen till Generic säljträning

Du kommer göra en sales skills assessment som ger dig en bild över dina styrkor på 24 kritiska säljförmågor och förslag till ytterligare träning.

 

Dessutom får du testa vår Digital Sales i fyra moduler där vi kommer introducera dig till:

– Att förstå kundens köpresa

– Att förbereda sig

– Att göra ett engagerande kundmöte med behovsanalys

– Att göra en lösningspresentation

 

Du kan göra en modul i taget efterhand  Generic workshops går framåt. Du kan alltid gå tillbaka och repetera.

 

För att göra det lite roligare får vi följa Peter, en ambitiös säljare, och hur han prövar nya metoder för försäljning, misslyckas och lyckas. Detta är för att du skall få se vilken skillnad det blir med de verktyg trainingen lär ut ger för effekt på säljprocessen, dialogen med kunden och hur du kan använda nya verktyg i din försäljning på Generic.

 

Sales Makeover hjälper dig och din organisation att öka er försäljning.

Om Sales Makeover

All rights reserved 2020