Välkommen till Proplan's kick-off training

Temat på denna kick-offen kommer vara strategisk försäljning. Utmaning idag är att många affärer flyttas fram i tiden, prioriteringar & behov förändras, nya chefer och strategiska initiativ lanseras.

 

För att öka hitrate är det viktigt att se ”the big picture” från kundperspektiv och hur ett affärssystem/stödsystem passar in i strategin, hur den skall skapa ROI och vad som behövs för att det skall bli en affär. Slutmålet kommer vara att skapa en strategisk säljpitch.

 

Första steget för dig kommer vara att fylla i formuläret på denna sidan. Efter det kommer du få länkar till både en skill survey och din digitala utbildning – e-training. Skill survey’n är en självskattning där du bedömer 24 färdigheter inom försäljning. Den tar ca. 10 minuter att göra. Vi rekommenderar att du börjar med den. Efter det sätter du igång med din e-training “strategic sales pitch”. 

 

Ännu en gång, hjärtligt välkommen!

/Teamet på Sales Makeover

 

Sales Makeover är en del av Richardson Sales Performance.

All rights reserved 2020