Välkommen till Sales Makeover's säljträning

Du är hjärtligt välkommen till kanske en av de mest spännande säljträningar som finns. Det handlar inte bara om teknik och metoder för försäljning. Filosofin bakom lösningsförsäljning kommer att skapa ett nytt ljus över hur man agerar som en professionell säljare i komplexa affärer.

 

Första steget för dig kommer vara att fylla i formuläret på denna sidan. Efter det kommer du få länkar till både en skill survey och din digitala utbildning. Skills assessment är en självskattning där du bedömer 24 färdigheter inom försäljning. Den tar ca. 5 minuter att göra. Efter det sätter du igång med din e-training som uppskattningsvis tar ca. 4 timmar att göra inklusive quiz och uppgifter som finns i den.

 

Ännu en gång, hjärtligt välkommen!

/Teamet på Sales Makeover

 

Sales Makeover är en del av Richardson Sales Performance.

All rights reserved 2021