Målgrupp

Säljare, chefer, säljstöd och konsulter som håller och medverkar på digtala säljmöten.

Tid

E-training tar 2-4 timmar med uppgifter.

Format

Digital.

10 kunskaper du får lära dig i denna säljutbildningen

√ Hur du gör professionella digitala säljmöten
√ Hur du skall bygga upp din pitch-story
√ Hur du skall använda bild, ljud och ditt kroppsspråk för att engagera kunden

√  Hur du bjuder in och förbereder dina digitala säljmöten

√  Hur du får kunden att bidra med sina idéer via interaktiva verktyg

√  Hur du ställer frågor

√  Skaffa dig den rätta tekniska utrustningen

√  Välja rätt mötesprogram och verktyg för att fånga input och feedback

√  Lära dig använda online-säljmöten för att effektivisera försäljningen

√  Hur du återkopplar till kunden efter den virituella presentationen

Sales Makeover är en del av Richardson Sales Performance.

All rights reserved 2020