Consultative Selling pilot den 29-30 november i Stockholm

För första gången genomför vi en Consultative Selling® workshop i Sverige – och du är inbjuden! Workshopen är på 2 dagar – med gemensam middag mellan dagarna.

Syftet med pilotworkshopen, som kommer att genomföras av två certifierade tränare: Dominique Egli och Jens Edgren – är att ge alla deltagare tillgång till en ny metod för att skapa en konsultativ dialog med en kund – och skapa en genuin vilja hos kunden att göra affärer. Efter säljutbildningen får man ett internationellt certiikat.

 

Syftet är också att utveckla och anpassa Consultative Selling@ till Nordisk säljkultur.

Agenda

  1. Introduktion Consultative Selling, vad är det?

               • Consultative Selling ramverk
               • Sex kritiska färdigheter
               • Att lösa invändningar

  1. Consultative Selling : Förbered
  2. Consultative Selling : Kontakt / relatera
  3. Consultative Selling : Förstå
  4. Consultative selling : Rekommendera
  5. Rådgivande säljram: Commit
  6. Consultative selling: Agera
  7. Aktivitet: Personlig handlingsplan
  8. Sammanfattning/utvärdering

 

PRIS: 9.900 SEK

Anmäl dig här

Ramverk

Consultative Selling

Consultative Selling är en metod för att skapa en känslomässig kontakt, bygga förtroende, skapa en konsultativ dialog och komma till en affär. Metoden innehåller inga traditionella säljtekniker, inte heller press på avslut. Tvärtom betonas vikten av att vara lyhörd och checka med kunden att man talar samma språk. I säljutbildningen kommer vi träna på ”6 critical skills” – personliga färdigheter för hur man behåller kontakten och utvecklar dialogen med kunden: hur man relaterar, lyssnar in, ställer frågor och får acceptans samt bemöter hinder och invändningar och hur man checkar.

 

Consultative Selling passar alla med en säljande roll, men speciellt experter, konsultchefer, chefer och personer i andra roller där försäljning är en del av arbetet. Många konsultchefer har försäljning som en del av sitt jobb – men känner att de inte vill agera som en ”typisk säljare” som ofta har en avslutsfokuserad säljteknik. De vill i stället skapa och ha en konsultativ dialog med sina kunder.

Sales Makeover är en del av Richardson Sales Performance.

All rights reserved 2021