Målgrupp

Lösningssäljare, säljchefer och affärsutvecklare.

Tid

2 workshop-dagar.

Format

Digital, blended learning.

Consultative selling

Consultative Selling-programmet fokuserar på den kritiska strukturen i ett försäljningssamtal. Det ger en plan för en framgångsrik, köpfokuserad dialog.

 

Säljmetodiken som används i programmet ger säljare en konsekvent, repeterbar process för att mer effektivt genomföra sina försäljningssamtal.

 

De sex kritiska färdigheterna (six critical skills) ger näring åt och stödjer ramverket, hjälper säljare att visa sin kunskap och att använda sina rådgivande säljkunskaper för att öppna fler dörrar, bättre förstå kundernas behov, mer övertygande formulera värdet, ROI och vinna fler affärer.

Sales Makeover är en del av Richardson Sales Performance.

All rights reserved 2021