Målgrupp

Lösningssäljare, säljchefer och alla som vill få en djupare förståelse för hur man säljer lösningar.

Tid

2 workshop-dagar. E-training tar 6-8 timmar med uppgifter.

Format

Digital, blended learning.

Coachutbildning för försäljchefer

Coaching -program förvandlar rollen som en försäljningschef från att vara chef till en en coach som inspirerar och utvecklar sitt säljteam. I programmet Developmental Sales Coaching får chefer inblick i sina personliga fördomar, uppfattningar, kommunikationsmetoder och kompetensluckor som stör deras förmåga att få fulle effekt av sitt leadarskap, skapa delaktighet, ansvar och prestation.

 

Med hjälp av säljcoachprogrammet och färdigheterna lär sig chefer att hjälpa gruppmedlemmar att själv upptäcka sätt att maximera sina styrkor. De lär sig att coacha sina team för att ständigt växa och förbättra sig genom problemlösning. Resultatet är ett team av mer trygga, självständiga och skickliga säljare som mer självständigt når säljsmål och skapar en kultur som värdesätter feedback och inspirerar till självmotivation. Detta program stöttar försäljningschefer med process, färdigheter och verktyg som behövs för att förstärka inlärning, åstadkomma varaktig beteendeförändring och förbättra resultat.

 

Utbildningsprogrammet Developmental Sales Coaching är tillgängligt på vår online lärplattform och som workshop.


Denna utbildning skall skapa din väg till framgång som Social Selling®-mästare! Det innebär att du behöver lära dig en hel del om LinkedIn, vad kunderna letar efter och hur du skall använda den tiden du lägger på LinkedIn för att ut maximalt med försäljningskronor.

Sales Makeover är en del av Richardson Sales Performance.

All rights reserved 2021